Algemene informatie

HUISBEZOEKEN AANVRAGEN VOOR 11 UUR

Huisbezoeken worden gereserveerd voor patiënten die omwille van gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.

Indien tweemaal een afspraak niet wordt nagekomen zonder verwittiging, zal u geen nieuwe afspraak meer kunnen krijgen.

Tenzij anders afgesproken met de arts worden technische onderzoeken besproken tijdens de raadpleging en niet telefonisch.

Probeer steeds op tijd te komen, om andere mensen niet te laten wachten. Indien u niet aanwezig kan zijn gelieve dan TELEFONISCH te annuleren, 24h op voorhand. Op deze manier kunnen we andere mensen helpen.

HAIO en stagiairs

Wij zijn officieel erkend als opleidingspraktijk.

HAIO staat voor Huisarts in Opleiding. Een HAIO is een afgestudeerd arts die zich na 6 jaar basisopleiding, gedurende 3 jaar verder specialiseert in de huisartsgeneeskunde. De HAIO leert al doende in een erkende opleidingspraktijk met een praktijkopleider als supervisor. In onze praktijk werd Dr.Merckaert als praktijkopleider erkend door het Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding (ICHO) en de erkenningscommissie voor huisartsen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

De HAIO voert alle taken (raadplegingen, huisbezoeken en wachtdiensten) zelfstandig als huisarts uit. Hij werkt onder de verantwoordelijkheid van de opleidende arts. Dit betekent dat de HAIO regelmatig overlegt met uw huisarts en hij elk moment iemand van de vaste huisartsen kan bereiken voor overleg.

Net als de andere huisartsen heeft de HAIO inzage in uw globaal medisch dossier, zodat hij snel op de hoogte is van uw medische voorgeschiedenis. Uiteraard gelden ook voor hem de regels van het beroepsgeheim. De HAIO werkt aan dezelfde honoraria en terugbetalingstarieven als de overige huisartsen in de praktijk.

Preventief Sportmedisch Onderzoek/Sport (Keurings) arts

Sportmedisch Onderzoek

OPGEPAST: ENKEL MOGELIJK BIJ DOKTER MERCKAERT.

Via www.sportkeuring.be, kan je nagaan of een sportmedisch onderzoek voor jou aan te raden is. Het is raadzaam dit onderzoek jaarlijks te herhalen.  Dit onderzoek mag enkel uitgevoerd worden door een erkend keuringsarts.

Een afspraak kan enkel telefonisch vastgelegd worden op maandag, woensdag of vrijdag tussen 18 en 19h.

Het sportmedisch onderzoek wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds en de  kostprijs schommelt tussen de 50 en 100 euro. Het onderzoek duurt 30-45 minuten. Sommige ziekenfondsen, sportclubs of - verzekeringen betalen een deel daarvan terug.

Sportkeuringspraktijk

Een aantal sportfederaties vragen een sportmedische keuring aan hun leden voor het verkrijgen van een licentie. Ook hiervoor kan je in de praktijk terecht.

Vertegenwoordigers

  • vanaf woe 27/04/22 ontvangen we terug medisch afgevaardigden op afspraak, te boeken via de website

  • we vragen enkel een afspraak te boeken bij nieuwe medische informatie (niet bij andere verpakking, ander kleur pilletje,…)

  • we vragen maximaal twee keer per jaar een afspraak in te plannen met vermelding welke produkten u vertegenwoordigt

  • geen afspraken voor homeopathie of fytotherapie ( firma Boiron wel welkom)

  • gelieve uw tijd te respecteren en te beperken tot de meest belangrijke medisch informatie

  • wij ontvangen u met drie artsen, bij stalen gelieve hier rekening mee te houden

Afspraak als vertegenwoordiger

Nieuws in de praktijk

PCR-test

Wanneer u een code hebt voor een PCR-test kan u een afspraak maken voor een covidtest in het testcentrum te Geraardsbergen (afspraak via https://www.mtc-it4.be/ of 054/50.59.09 tussen 10 en 12u) …

Medisch programma

Bij elke raadpleging en voor elk voorschrift (medicatie, attesten, afwezigheidsbriefjes, kine,…) dient uw identiteitskaart te worden ingelezen. De artsen zullen erop toezien dat u voldoende voorschriften meekrijgt tot de volgende consultatie. Voorschriften kunnen …

Elektronisch getuigschrift

Vanaf 1 januari 2019 zullen wij met het e-attest werken. Dit betekent dat u op het einde van de consultatie geen papieren getuigschrift van verstrekte hulp zult ontvangen, maar dat …

Huisarts Geraardsbergen

Welkom op de website van de Praktijkhuis 9500 van dokter Merckaert en dokter Van Oudenhove. Met onze website hopen we u beter te kunnen informeren de huisartsenpraktijk, de dokters en …

Verlof

Dr Merckaert is afwezig : van woe 17/08 tem vrij 19/08/2022 wegens familiale omstandigheden van ma 05/09 tem vrij 09/09/2022 Dr Van Oudenhove is afwezig : maandag 28/03/2022 tot en …

Annulaties

Beste patiënten, Mogen wij vragen uw consultatie met zorg te plannen. We merken dat een consultatie regelmatig een paar uur voor het eigenlijke tijdstip geannuleerd wordt of soms helemaal niet. …