Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd voor inzage in het dossier nodig. Daarom kom je hiervoor best op raadpleging.

Via e-mail kan ik geen medische vragen beantwoorden. Het medisch geheim en uw privacy zijn niet voldoende gegarandeerd. Er is de (tuchtrechterlijke) verplichting om patiënten te zien en te onderzoeken bij medische problemen.

Voorschriften worden niet afgeleverd op telefonische of andere aanvraag. Tijdens de consultaties worden er voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is en de behandeling al dan niet bijgestuurd zal worden.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.