Elektronisch getuigschrift

Vanaf 1 januari 2019 zullen wij met het e-attest werken. Dit betekent dat u op het einde van de consultatie geen papieren getuigschrift van verstrekte hulp zult ontvangen, maar dat dit getuigschrift elektronisch naar uw mutualiteit zal worden gestuurd. Dit heeft als voordeel voor u dat u geen getuigschrift meer hoeft binnen te brengen bij uw mutualiteit en dat u sneller zal worden uitbetaald door het ziekenfonds. Meer informatie kan u vinden in de folder van het RIZIV over het e-attest.