Medisch programma

Bij elke raadpleging en voor elk voorschrift (medicatie, attesten, afwezigheidsbriefjes, kine,…) dient uw identiteitskaart te worden ingelezen.

De artsen zullen erop toezien dat u voldoende voorschriften meekrijgt tot de volgende consultatie.

Voorschriften kunnen niet worden aangevraagd via het secretariaat of derden.

Voor kinderen die geen kids-ID hebben volstaat het een ISI+kaart mee te brengen.

Dr Merckaert Kathleen
Dr Van Oudenhove Ann-Sofie