Uw huisarts…

 • behandelt en begeleidt mensen in alle levensfases
 • bekijkt je probleem in een bredere context en legt de link tussen psychische, fysische en sociale problematiek
 • helpt je bij grote en kleine ongemakken zoals griep, infecties, kwetsuren, sportletsels, snijwonden, huidaandoeningen, hoofdpijn, ongevallen enz.
 • volgt je op bij chronische problemen zoals hoge bloeddruk, diabetes, allergie, hart – en longziekten, maagdarmziekten enz.
 • behandelt gynaecologische problemen en vragen zoals anticonceptie, uitstrijkjes, zwangerschap, infecties (SOA”s), menopauze klachten
 • volgt je pasgeborene en kinderen op, onderzoekt ze op dag 7 na de geboorte indien dit niet door de kinderarts gebeurde, vaccineert ze en onderzoekt ze bij ziekte
 • doet aan preventie : vroegtijdige opsporing en preventieve onderzoeken (kanker, hart – en bloedvaten, bloedafnames, elektrocardiogram, spirometrie, diabetes, rookstop, opvolging dieet (u kan hier ook terecht voor het pronokal (”eiwit”) dieet)
 • volgt uw zwangerschap samen met de gynaecoloog op, de NIPT-test kan in de praktijk gebeuren
 • geeft reisadvies en vaccinaties
 • doet kleine ingrepen (waterwratjes,  bevriezen van wratten, abces, …), snijdt oppervlakkige gezwelletjes weg, behandelt aambeien, verwijdert oorproppen, verzorgt wondes en hecht ze indien nodig
 • begeleidt je met levens – en gezinsvragen, depressies,…
 • begeleidt je aan het levenseinde
 • werkt nauw samen met verpleegkundigen, kinesisten, psychologen, sociale diensten enz.
 • verwijst indien nodig door naar de arts specialist
 • is de eerste opvang bij urgenties
 • staat open voor nieuwe inzichten en behandelingen
 • schoolt zich regelmatig bij
 • leidt toekomstige huisartsen op
 • de artsen in deze praktijk zijn ook erkend als politie – en legerarts