Sportmedisch Onderzoek

OPGEPAST: ENKEL MOGELIJK BIJ DOKTER MERCKAERT.

Via www.sportkeuring.be, kan je nagaan of een sportmedisch onderzoek voor jou aan te raden is. Het is raadzaam dit onderzoek jaarlijks te herhalen.  Dit onderzoek mag enkel uitgevoerd worden door een erkend keuringsarts.

Een afspraak kan enkel telefonisch vastgelegd worden op maandag, woensdag of vrijdag tussen 18 en 19h.

Het sportmedisch onderzoek wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds en de  kostprijs schommelt tussen de 50 en 100 euro. Het onderzoek duurt 30-45 minuten. Sommige ziekenfondsen, sportclubs of - verzekeringen betalen een deel daarvan terug.

Sportkeuringspraktijk

Een aantal sportfederaties vragen een sportmedische keuring aan hun leden voor het verkrijgen van een licentie. Ook hiervoor kan je in de praktijk terecht.