Vanaf 01/01/2023 zullen sportkeuringen, waarvoor vergunning nodig is, niet meer mogelijk zijn.